HAKYKAT GEREKLERI ONIZDE GÖRNÜŞLI ÇÖZGÜLLER

Welleps-de, her bir müşderiniň ýerleşdirilmeli özboluşly zerurlyklarynyň bardygyna düşünýäris.Ilki bilen çäkli işleýşi bolan, ýöne işiňiziň ösmegi bilen amatly uýgunlaşyp bilýän kontrolleýeri talap edip bilersiňiz.Içerki önüm dizaýny we önümçiligi bilen, Welleps siziň aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýär - ygtybarly, elýeterli, aýratyn önüm öndürýär.

17e03ec1

Welleps hakda

WELLEPS Technology Co., Ltd ajaýyp şäher Hangzhou şäherinde ýerleşýär.Kompaniýamyz 15 ýyldan gowrak wagt bäri EPS / EPP / ETPU maşynlaryny we galyplaryny ösdürmäge we öndürmäge üns berýär.Maşynlara EPS deslapky giňeldiji, EPS / EPP / EPO / ETPU şekilli galyplaýyş enjamy, EPS blok galyplaýjy maşyn, kesiji maşyn, galyplar we ş.m. girýär. Kompaniýanyň maşyn dizaýnyny, önümçiligini we satuwdan soňky hyzmatyny üpjün etmek üçin hünärmen topary bar.

Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Aziýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda maşyn satdyk.

Maşynyň hili biziň durmuşymyz, Müşderiniň kanagatlanmagy biziň maksadymyz!Welleps-iň geljekde ýeňiş gazanjakdygyna ynanýarys!