Awto EPS şekilli galyplaýjy maşyn

Balyk gutusy, gök önüm gutusy, nahal çüýşesi, öý enjamlary bukjasy, icf bloklary, çalt nahar gutusy, potolok korniş, ýitirilen köpük guýmak, gurluşyk bloklary we ş.m. ýaly dürli eps köpük önümlerini öndürmek üçin giňden ulanylýan awto EPS şekilli galyplaýjy maşyn.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklary

Balyk gutusy, gök önüm gutusy, nahal çüýşesi, öý enjamlary bukjasy, icf bloklary, çalt nahar gutusy, potolok korniş, ýitirilen köpük guýmak, gurluşyk bloklary we ş.m. ýaly dürli eps köpük önümlerini öndürmek üçin giňden ulanylýan awto EPS şekilli galyplaýjy maşyn.

elektrik gaplamak
Gorag üçin EPS köpükli içki kaskalary
Eps paneli ýasaýjy maşyn
Izolýasiýa üçin EPS köpükli kerpiç

öý enjamlary bukjasy

Tigir kaskasy

köpük guýmak

gurluşyk bloklary

EPS-köpük-gaplama-önümler
Eps galyplaýjy maşyn awtomatiki
Gurluşyk diwarlary üçin EPS köpükli ICF bloklary
EPS köpük gaplary

Gaplamak gutusy

icf bloklary

bezeg korniş

nahal otagy

Eps paneli ýasaýjy maşyn
Tort gutusy
beton diwar elementi
eps gutusy

Gaplamak gutusy

Gaplamak gutusy

Konstruktiw icf

gök önüm gutusy

EPS şekilli galyplaýjy maşyn

Awtomatiki Eps köpükli maşyn

Aýratynlyklary

1. Bugy we ýylylygy takyk tygşytlamak üçin proporsional bug klapanyny ulanyň.

2. Dolduryjy ýaraglary we elektorlary ýere goýup bilersiňiz, galyplary gurmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz.

3. designedörite işlenip taýýarlanylýan önüm, ýokary hilli önüm öndürmek üçin materialyň doldurylmagyna has takyk gözegçilik edip biler.

4. Maşynyň durnukly işlemegi we ýagyň syzmazlygy üçin poslamaýan polatdan ýasalan turbalary ulanyň.

5. Germaniýanyň maşynyna meňzeş gulplar, galyplarda ýokary basyşy saklap biler.

6. Maşynyň poslamagynyň aňsat bolmazlygyny we bug we suw bilen uzak wagtlap işlemegini üpjün etmek üçin sink bilen örtülen ähli turba we galyndy plastinka.

Bu eps köpük önümlerini öndürmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, giňeldilip bilinýän polistirol (EPS) öndürmek üçin galyp öndürýän maşynymyz, islegleriňizi kanagatlandyryp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň