EPS gaplaýyş enjamy

 • doly awtomatiki köpük blok baler gaplaýyş enjamy

  doly awtomatiki köpük blok baler gaplaýyş enjamy

  Önümler Giriş 1 EPS şekilli önümi gaplamak üçin ulanylýar.Çalt gaplanýar 2 Enjam dürli ölçegler üçin amatly.3 Howpsuzlygy üpjün etmek üçin diwarlar we rasterler bilen goralýar.4.Bu doly awtomatiki 5 Durnukly öndürijilik, ýönekeý işlemek, ses ýok we az energiýa sarp etmek;6 Enjam, EPS önümleriniň dürli aýratynlyklaryny gaplap, dürli EPS önümleri we enjamlary bilen gabat gelip biler
 • Alty tarapy bilen awtomatiki EPS gaplaýyş maşyny

  Alty tarapy bilen awtomatiki EPS gaplaýyş maşyny

  Enjam, önümi iş ýagdaýyna iteklemek, saramak, gaplamak, möhürlemek we kesmek boýunça awtomatiki sikl prosesini tamamlamak üçin PLC programmirläp bolýan senagat gözegçisi we kompýuter duýgur ekrany kabul edýär.
  Enjamyň durnukly öndürijiligi, ýönekeý işleýşi, ses ýok we az energiýa sarp etmegi bar;
  Enjam, EPS önümleriniň dürli aýratynlyklaryny gaplap, dürli EPS önümleri we enjamlary bilen gabat gelip biler
 • EPS köpük listleri gaplaýyş enjamy

  EPS köpük listleri gaplaýyş enjamy

  Machinehli enjam, “Siemens” duýgur ekrany we PLC tarapyndan dolandyrylýar, awtomatiki we el bilen işlemegi goldaýar. Operatorlaryň howpsuzlygyny goramak üçin haýat goşuň.
 • Performanceokary öndürijilikli awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Performanceokary öndürijilikli awtomatiki gaplaýyş enjamy

  Enjam, önümi iş ýagdaýyna iteklemek, saramak, gaplamak, möhürlemek we kesmek boýunça awtomatiki sikl prosesini tamamlamak üçin PLC programmirläp bolýan senagat gözegçisi we kompýuter duýgur ekrany kabul edýär.
  Enjamyň durnukly öndürijiligi, ýönekeý işleýşi, ses ýok we az energiýa sarp etmegi bar;
  Enjam, EPS önümleriniň dürli aýratynlyklaryny gaplap, dürli EPS önümleri we enjamlary bilen gabat gelip biler
 • Awtomatiki EPS köpük guty gaplaýyş enjamy

  Awtomatiki EPS köpük guty gaplaýyş enjamy

  Gysga düşündiriş:
  Enjam, önümi iş ýagdaýyna iteklemek, saramak, gaplamak, möhürlemek we kesmek boýunça awtomatiki sikl prosesini tamamlamak üçin PLC programmirläp bolýan senagat gözegçisi we kompýuter duýgur ekrany kabul edýär.
  Enjamyň durnukly öndürijiligi, ýönekeý işleýşi, ses ýok we az energiýa sarp etmegi bar;
  Enjam, EPS önümleriniň dürli aýratynlyklaryny gaplap, dürli EPS önümleri we enjamlary bilen gabat gelip biler