Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Welleps Technology Co., Ltd.” ajaýyp Hangzhou şäherinde ýerleşýär.Şereketimiz 15 ýyldan gowrak wagt bäri EPS / EPP / etpu tehnikalaryny we galyplaryny ösdürmäge we öndürmäge ünsi jemledi.Bu enjamda EPS deslapky giňeldiji, EPS / EPP / EPO / etpu emele getiriji maşyn, EPS blok emele getiriji maşyn, kesiji maşyn, galyp we ş.m. bar. Kompaniýa müşderilere mehaniki dizaýn, önümçilik we satuwdan soňky hyzmat bermek üçin hünärmen topary bar.

Günorta Amerika, Afrika, Eastakyn Gündogar, Aziýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda maşyn satdyk.Zawodyňyz üçin dizaýn we ýerleşdiriş tekliplerini, şol sanda satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary, şol sanda maşyn maslahat bermegi, gümrük dizaýny, sargyt tassyklamasy, sargyt önümçiligi, iberiş, gurnama, okuw we işlemek ýaly teklipleri berip bileris.Şeýle hem, müşderiler üçin aýratyn zerurlyklaryna görä satyn alyş hyzmatlaryny edýäris.

Maşynyň hili biziň durmuşymyz, müşderini kanagatlandyrmak biziň maksadymyz!Welleps saýlap, geljegi gazanjakdygyňyza ynanýarys!

eps maşyn
eps şekilli maşyn

Haryt amaly

EPS köpük senagaty üçin EPS / EPP maşynlary köp pudaklarda giňden ulanylýar:

--- Balyk / miwe / gök önüm / telewizor / sowadyjy transport gorag pudagy üçin EPS köpük gutusy / gaplama.

--- Gurluşyk pudagy EPS köpük tagtasy / 3D tagta / sendwiç paneli / ICF blok / tagta jaýyny ulanýar.

--- Içerki bezeg pudagy üçin EPS köpükli bezeg korniş / potolok.

--- Sport pudagy üçin EPS / EPP köpük kaskasy.

--- Döküm guýma pudagy üçin EPS ýitirilen köpük

ZS

Önüm seriýasy

epp enjamlary
EPS enjamlary

Toparyň öňünden giňeldiji

Üznüksiz giňeldiji

Eps / epp awtomatiki emele getiriji maşyn

Wakuum bilen awtomatiki şekilli galyplaýjy maşyn

Qualityokary hilli eps / epp galyp

Awto Eps bloklaýyş maşyny

Kesiji maşyn

Gaplaýyş enjamy

Eps gaýtadan işlemek ulgamy